Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: SC NITRAMONIA BC SRL

SC NITRAMONIA BC SRL anuntâ publicul interesat asupra depunerii solicitârii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „demolarea constructiilor prevazute in anexa 1 ”, propus a fi amplasat in loc. Slobozia, Nos. Câlârasi,km 4, jud. lalomita.

Informatiile privind proiectul propus ,pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului IaIomi\a,din municipiul Slobozia ,str. Mihai Viteazu, nr. 1, Tn zilele de luni-joi intre orele 08:00-16:30, vineri 08:00-14:00 §i la SC NITRAMONIA BC SRL cu sediul in mun.Bacau,Calea Moinesti, nr.26,judetul Bacâu-punct de lucru in loc. Slobozia , Nos. Câlâra§i, km 4, in zilele de luni-vineri, in orele de program. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia i pentru Protect a MediuIui lalomita.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *