Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C. SARAPAC IMPEX S.R.L.

SC SARAPAC IMPEX SRL, titular al proiectului „Amplasare statie de preepuraro a apelor uzate pe platforma instalaţiei de fabricare a acizilor graşi”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amplasare statie de preepurare a apelor uzate pe platforma Instalaţiei de fabricare a acizilor graşi”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, str. Filaturii, nr. 3, jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului lalomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni – joi, 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00 , la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa,

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *