Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: UAT Municipiul Slobozia

UAT SLOBOZIA titular al proiectului „Retehnologizare treapta aerare statie epurare Slobozia- inlocuire solutie aerare treapta biologica”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „retehnologizare treapta aerare statie epurare Slobozia- inlocuire solutie aerare treapta biologica” propus a fi amplasat in Mun Slobozia, str Varianta Bucuresti-Constanta, nr.15, jud Ialomita

         Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro         Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *