Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C. PK ARSENIC S.R.L.

S.C. PK ARSENIC S.R.L., titular al proiectului „PUT FORAT PENTRU IRIGAŢII”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUT FORAT PENTRU IRIGAŢII”, propus a fi realizat în mun. Slobozia, sos. Bucuresti-Constanta, T478/1, P1,jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ialomiţa: loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08:00-16:30, vineri oreel 08:00-14:00 intre orele 9:00-12:00, precum şi la adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *