Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț public privind actualizarea Planului de menținere a calității aerului în Județul Ialomița

În concordanţă cu obligaţia ce revine conform art. 34 alin. (3) din H.G. 257/2015, CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, titular al Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Ialomiţa, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de actualizare a planului, pentru perioada 2024-2028.

Conform Ordinului Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2202/2020, Judeţul Ialomiţa se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări privind calitatea aerului, astfel având obligaţia elaborării / actualizării Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Ialomiţa pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (N02 / NOx), particule în suspensie (PM10), particule în suspensie (PM2,5), benzen (C6H6), Nichel (Ni), dioxid de sulf (S02), Monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd).

Planul de menţinere a calităţii aerului se actualizează o dată la 5 ani, conform art. 50, alin. (1) din H.G. 257/2015.

Publicul poate transmite comentarii, întrebări sau opinii privind iniţierea procesului de actualizare a Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Ialomiţa la sediul Consiliul Judeţean Ialomiţa din mun. Slobozia, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *