Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C. EXPUR S.A.

SC EXPUR SA titular al proiectului „execuţie construcţie prăjitor linia 1”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „execuţie construcţie prăjitor linia 1”, propus a fi amplasat în loc Slobozia, Șos Amara, nr.3, jud Ialomiţa.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.l, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *