Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: CLUB SPORTIV MUNICIPAL UNIREA SLOBOZIA

Ca urmare a înaintării memoriului de prezentare pentru proiectul mai sus menţionat, prin adresa înregistrata la A.P.M. Ialomiţa cu nr. 3647/17.04.2024, vă transmitem anunţul public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru informarea publicului , pentru publicare în presa națională sau locală și pentru afişarea acestuia la sediul propriu/ pe pagina proprie de internet și la sediul autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia, este propusă implementarea proiectului, în termen de 3 zile, de la primirea anunţului, în conformitate cu prevederile art. 10 lit.f din Anexa 5 – Procedura de aplicare a Legii 292/2018 privind evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu următorul conţinut:

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, prin CLUB SPORTIV MUNICIPAL UNIREA SLOBOZIA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Elaborare D.A.L.I. modernizare Stadionul 1 Mai Slobozia,” propus a fi realizat in municipiul Slobozia, Aleea Stadionului, nr,5, jud. Ialomiţa

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str. M. Viteazul, nr.1, în zilele de luni – joi 08.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00 și la sediul titularului din mun. Slobozia, în orele de program.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *