Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Primăria Municipiului Slobozia a inițiat procesul de actualizare și de realizare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Slobozia.

Împreună planificăm, construim și dezvoltăm viitorul Municipiului Slobozia!

Ce este și ce reprezintă Planul Urbanistic General?

Planul Urbanistic General reprezintă documentul de bază al Primăriei Municipiului Slobozia pentru planificarea unei dezvoltări urbanistice de calitate și inteligentă a orașului, o dezvoltare adaptată nevoilor locuitorilor, investitorilor, antreprenorilor și a tuturor celor care lucrează și activează zi de zi în Slobozia. Planul Urbanistic General reprezintă un document important al orașului, care definește regulile generale de construire, prin care sunt stabilite investițiile și proiectele prioritare pentru oraș, cu beneficii pentru întreaga comunitate din Slobozia.

21 Iunie 2022

Planul Urbanistic General reprezintă, de asemenea, instrumentul principal de lucru pentru Primăria Municipiului Slobozia, în baza căruia se vor putea emite certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare și, în general, va stabili condițiile pentru realizarea investițiilor sustenabile și calitative în oraș.

De ce este necesară actualizarea Planului Urbanistic General?

În ultimii ani, Municipiul Slobozia a traversat o perioadă de transformări și schimbări în ceea ce privește modul în care orașul s-a dezvoltat. Au apărut noi zone rezidențiale cu o calitate ridicată a locuințelor, au fost realizate noi centre comerciale, au fost amenajate principalele spații publice ale orașului, noi locuri de muncă au fost create, au apărut noi activități economice care au generat locuri de muncă, s-au reabilitat principalele artere de circulație din oraș etc. Practic, Slobozia a beneficiat în ultimii 15 ani de numeroase oportunități de dezvoltare și de creștere.

Dar nu este suficient. Perioada care urmează impune Municipiului Slobozia o pregătire atentă și inteligentă a modului în care orașul se va dezvolta. Noi oportunități de investiții se conturează, noi oportunități de creștere, toate menite să contribuie la bunăstarea comunității din Slobozia și din localitățile învecinate. Toate aceste oportunități înseamnă că orașul trebuie să fie pregătit pentru viitoarele investiții care se vor realiza. Vechiul Plan Urbanistic General, realizat în anul 2006, necesită o actualizare, cu toate informațiile aduse la zi, o actualizare cu noul cadru legislativ, astfel încât locuitorii, investitorii, antreprenorii și întregul oraș să se bucure de toate condițiile pentru realizarea proiectelor de viitor.

Contextul legislativ la nivel național s-a modificat semnificativ. A fost îmbunătățit. Numeroase domenii cu relevanță pentru dezvoltarea urbanistică a orașului au fost adaptate tendințelor internaționale de calitate, competitivitate și de creștere a bunăstării cetățenilor. Protecția mediului, energiile regenerabile, protecția monumentelor istorice și a construcțiilor valoroase, dezvoltarea economică, noi cerințe de locuire și de trai, toate aceste elemente au suferit modificări semnificative în ultimii 15 ani, cu un puternic efect în ceea ce privește dezvoltarea urbanistică a orașului Slobozia.

Planul Urbanistic General este, în ultima instanță, un cod complex, care reglementează dezvoltarea comunității locale, cu protejarea și promovarea interesului public, a comunității, a calității spațiului public, cu respectarea dreptului la proprietate privată și a interesului privat.

Care este parcursul de elaborare a Planului Urbanistic General?

Pentru elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Slobozia se vor parcurge următoarele etape principale:

  • Etapa 1 – Elaborare studii de fundamentare, analiză diagnostic multicriterial integrată

Ce se întâmplă în Etapa 1?

Această etapă reprezintă punctul de start al proiectului. În această etapă se va realiza o analiză detaliată a orașului și se vor identifica principalele probleme și oportunități de dezvoltare urbanistică. Rezultatele acestei etape vor constitui baza de elaborare a reglementărilor urbanistice și de definire a proiectelor prioritare pentru oraș.

  • Etapa 2 – Elaborare variantă preliminară a Planului Urbanistic General

Ce se întâmplă în Etapa 2?

În cadrul etapei 2 se va elabora versiunea preliminară a Planului Urbanistic General, în baza concluziilor formulate în etapa 1. Se vor elabora propunerile preliminare de dezvoltare ale orașului, se vor propune direcțiile de dezvoltare ale orașului, precum și condițiile generale de realizare a lucrărilor de construire inițiate de cetățenii Municipiului Slobozia.

  • Etapa 3 – Avizarea versiunii preliminare a Planului Urbanistic General

Ce se întâmplă în Etapa 3?

Această etapă reprezintă o etapă cheie în întreg procesul de elaborare a planului urbanistic general. Toate propunerile formulate în cadrul Etapei 2 vor trece prin filtrul de avizare a diferitelor instituții de la nivel central și județean (ministere, agenții, instituții deconcentrate în teritoriu etc), pe domeniile de specialitate: protecția mediului, infrastructură de transport, protecția patrimoniului construit, infrastructuri energetice, protecția și securitatea populației etc. Avizarea planului urbanistic general de către aceste instituții este un demers foarte important pentru a alinia prevederile de dezvoltare ale orașului la cerințele și necesitățile instituțiilor responsabile pe domeniile sectoriale menționate. Se va asigura corelarea proiectelor de interes local cu cele de interes general, in primul rând in ceea ce privește mari proiecte de infrastructura edilitara si de transport. Astfel, dezvoltarea urbanistică a Municipiului Slobozia va fi aliniată și va fi în concordanță cu nevoile tuturor celor implicați în aplicarea Planului Urbanistic General.

  • Etapa 4 – Elaborarea variantei finale a Planului Urbanistic General

Ce se întâmplă în Etapa 4?

Odată finalizată etapa nr. 3, toate cerințele avizatorilor vor fi integrate în varianta finală a planului urbanistic general. Rezultatul acestei etape va reprezenta documentația de Plan Urbanistic General ce va fi supusă votului în Consiliul Local al Municipiului Slobozia.

  • Etapa 5 – Aprobarea Planului Urbanistic General

Ce se întâmplă în Etapa 5?

Prin promovarea de către Primar, Planul Urbanistic General va fi supus votului Consiliului Local al Municipiului Slobozia. Odată aprobat în Consiliu, acest plan va intra în vigoare și va constitui elementul de bază în activitatea de gestiune a dezvoltării urbanistice a orașului.

Cum vor fi implicați cetățenii orașului în elaborarea Planului Urbanistic General?

Acest proiect se adresează în primul rând cetățenilor Municipiului Slobozia, iar aceștia vor fi implicați activ în realizarea Planului Urbanistic General. Vor fi lansate chestionare, vor fi organizate consultări publice sau grupuri de lucru, pe tematici diverse, de interes public general. De asemenea, noul Plan Urbanistic General va deveni unul din instrumentele prin care Strategia de dezvoltare locala va putea fi transpusa in practica. Utilizarea noilor sisteme geografice informaționale (GIS) vor permite reacții prompte si corecte ale autorităților. Totodată, se vor putea implementa, in timp real, opinii ale cetățenilor cu privire la chestiuni si proiecte curente.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *