Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: urbanism

Anunț Public: Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Read More

Elaborare PUG: Chestionar pentru identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea Municipiului Slobozia

Municipiul Slobozia își consultă cetățenii!

Primăria Slobozia lansează consultarea populației în etapa I – Studii de fundamentare, ca parte a elaborării documentației de Actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Slobozia.

În acest sens, avem rugămintea să ne sprijiniți prin completarea unui chestionar axat pe identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea municipiului Slobozia. Chestionarul face parte dintr-un studiu sociologic de ale cărui rezultate se va ține cont în realizarea documentației de Actualizare a Planului Urbanistic General. Menționăm că răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale, iar chestionarul este anonim. Timpul estimat de răspuns este de aproximativ 10 minute, iar data limită de completare este de 10 iulie 2022. Vă mulțumim pentru implicare!

Prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează în conformitate cu legislația europeană în domeniu (GDPR). Opiniile exprimate de dumneavoastră nu vor fi comunicate nimănui în această formă, acestea vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare. 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest studiu sau aveți nevoie de mai multe detalii pentru a răspunde la întrebări, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: mirela.draghici@municipiulslobozia.ro

Chestionar pentru identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea municipiului Slobozia

Menționăm că răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale, iar chestionarul este anonim. Timpul estimat de răspuns este de aproximativ 10 minute, iar data limită de completare este de 10 iulie 2022. Vă mulțumim pentru implicare!

PARTICIPĂ ACUM!

Anunț privind elaborarea P.U.Z. – ,,LOCUINȚĂ PARTER”

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Libertății, nr.9 care poate reglementa urbanistic zona, în sensul modificării suprafeței terenului construibil din 1000mp în 457mp, astfel încât obiectivul de investiție “Locuință Parter” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 457 mp, identificat prin Cartea funciară nr.40122 și nr. cadastral 40122.

Read More