Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziții

Achiziție Publică: Servicii de proiectare

„Servicii de proiectare – Elaborare studii de teren (Studiu topografic, Studiu geotehnic), Expertiză tehnică a construcțiilor existente, Elaborare concept general de amenajare peisagistică, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții – Modernizare Ștrand Municipal, strada Răzoare, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Read More

Achiziție Publică: Extindere Cimitir Uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de lucrări având ca obiect ,,Extindere Cimitir Uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia”și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru lucrările menționate anterior.

Read More

Achiziție Publică: Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației de proiectare în cadrul proiectului “Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Proiect cod SMIS 128396

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației de proiectare în cadrul  proiectului “Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Proiect cod SMIS 128396;

Read More