Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 9 Februarie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Depunerea jurământului de către supleantul validat pentru funcția de consilier local, din partea Partidului Pro România.    
2Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Slobozia a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL etapa I, pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ ÎN CARTIERELE SLOBOZIA NOUĂ ȘI BORA”Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 46.082 mp. situat în Municipiul Slobozia, varianta DN 2A, Km. 65+509, identificat cu numărul cadastral 34556 în favoarea S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia2,3
4Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

Având în vedere: Prevederile art. 135 alin. (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se retrage de pe ordinea de zi cu acordul inițiatorului, următorul proiect de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 46.082 mp, situat în Municipiul Slobozia, varianta DN 2A, Km. 65+509, identificat cu numărul cadastral 34556 în favoarea SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul material:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, aprobate prin HCL Slobozia nr. 117/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *