Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 28 Decembrie 2021

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară pentru data de 28 Decembrie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL nr. 227/30.09.2021 privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE” – CARTIER GĂRII NOI, SLOBOZIA  Primarul Municipiului Slobozia1,3
2Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 103/28.07.20211 privind  modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc  inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei d eproiectare aferente obiectivului d einvestiții „COPERTINĂ LA STAȚIA DE EPURARE – TREAPTA MECANICĂ APE UZATE SLOBOZIA”Primarul Municipiului Slobozia1,3
3Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „Implementare Parc Fotovoltaic Epurare_1, cu putere instalată de 60KW”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare Treaptă aerare Stație Epurare Slobozia – Înlocuire Soluție aerare Treapta Biologică”.

DOCUMENTE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *