Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de Îndată a Consiliului Local – 27 Decembrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 27 Decembrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitoare la modificarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare. Primarul Municipiului Slobozia3
2Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
3Proiect de hotărâre privind constituirea Consorțiului pentru învățământ dual pentru dezvoltarea de campusuri profesionale integrate în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
4  Proiect de hotărâre privind prorogarea unor termene prevăzute în HCL Slobozia nr. 296/29.08.2022 referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 143/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2022.Primarul Municipiului Slobozia1
6Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

*Denumirea Comisiilor de specialitate:

1Comisia Economico – Financiară
2Comisia Juridică și de Disciplină
3Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *