Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 13 IULIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 13.07.2023, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 44/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 45/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 46/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
4Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.  Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.  Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Cresterea eficientei energetice – Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.  Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU AUTOBUZE ELECTRICE”.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 162/29.06.2023 referitoare laaprobarea depunerii candidaturii în vederea obținerii titlului „Slobozia – Capitala Tineretului din România pentru anul 2025”.Primarul Municipiului Slobozia5
9Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
10Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

 DIN DATA DE 13.07.2023

Având în vedere:

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii  materiale strecurate în preambulul HCL Slobozia nr. 165/29.06.2023.
  2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 iulie 2023.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare.

Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare. Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 iulie 2023 va fi supus aprobării ca prim proiect al ordinii de zi a ședinței.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *