Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 10 AUGUST 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 10.08.2023, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia”.  Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
3Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului privat în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a imobilului situat în Municipiul Slobozia, strada Nisipuri, bloc 47, scara A, apartament 4, județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
4Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
5Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Municipiul Slobozia, strada Nisipuri, bloc 47, scara A, apartament 4, județul Ialomița, către Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
6Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Având în vedere:

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 10 august 2023.

Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 10 august 2023 va fi supus aprobării ca prim proiect al ordinii de zi a ședinței.

DOCUMENTE ATAȘATE:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *