Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 03 Aprilie 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 3 aprilie 2024, orele 16.00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării în cadrul programului ”Sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” cu finanțare din Fondul de Mediu, asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM și a cheltuielilor neeligibile, pentru obiectivul de investiții: ,,EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA” Primarul Municipiului Slobozia 1
2Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Stație Clorare din cadrul Gospodăriei de Apă în municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1,3
3Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Stații Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.), în Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1,3
4Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Treaptă Aerare Linia 2 în cadrul Stației de Epurare Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1,3
5Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem irigat automat aspersoare pop-uri, amenajare peisagistica zona NORD”   Municipiul Slobozia,Judetul IalomitaPrimarul Municipiului Slobozia1,3
6Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem irigat automat aspersoare pop-uri,aliniament pomi b-dul Matei Basarab” in Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1,3
7Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem irigat automat aspersoare pop-uri, amenajare peisagistica b-dul Unirii stanga, b-dul Cosminului Tribunal, zona Central”   Municipiul Slobozia,Judetul IalomitaPrimarul Municipiului Slobozia1,3
8Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
9Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *