Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 15 IULIE 2024

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară pentru data de 15 iulie 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței extraordinare din data de 15.07.2024, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021 – 2027” a Municipiului Slobozia, aprobată prin HCL nr. 27/27.01.2022Viceprimarul Municipiului Slobozia2,3
2Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a trei terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului SloboziaViceprimarul Municipiului Slobozia3
3Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE I A ORDINII DE ZI A SEDINŢEI

EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 15 iulie2024

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
  1Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ,,Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia – Etapa II în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027,,cod SMIS 329402Viceprimarul Municipiului Slobozia3
2Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia’’,cod SMIS 329711Viceprimarul Municipiului Slobozia3

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *