Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comunicat de presă: Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile – PROSPER

Luni, 18 mai 2020, MUNICIPIUL SLOBOZIA a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 484/18.05.2020 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 pentru proiectul cu titlul: “Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile – PROSPER” MYSMIS 135154.

Proiectul finanțat are ca obiectiv general fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile a Municipiului Slobozia, prin elaborarea documentelor de planificare strategică precum și simplificarea a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin implementarea unui sistem informatic integrat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana.
  • Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila.
  • Implementare sistem informatic integrat.
  • Extinderea cunostințelor și abilităților personalului din Municipiul Slobozia în vederea utilizarii sistemului informatic integrat

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
  • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunatațite în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific;

Perioada de implementare a proiectului este: MAI 2020 – APRILIE 2022

Valoare totală eligibilă: 1.882.016,00 lei din care:

  • Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE  – 1.844.375,68 lei
  • Cofinanțare eligibilă beneficiar  – 37.640,32 lei

Pentru mai multe detalii, vă puteți adresa doamnei Alina-Costina CIOBANU – Manager în cadrul proiectului, la telefon: 0243/231.401 INT. 143, prin e-mail: alina.ciobanu@municipiulslobozia.ro sau prin intermediul website-ului nostru: https://municipiulslobozia.ro.