Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: fonduri europene

ANUNȚ PRELUNGIRE SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

În vederea constituirii Consorțiului Regional/Multiregional pentru învățământ dual și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, UAT Municipiul Slobozia a publicat în data de 28.11.2022 Anunțul cu nr. 119899 pentru selecția partenerilor – operatori economici

Read More

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

În vederea constituirii Consorțiului Regional/Multiregional pentru învățământ dual și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

Read More

Informare Proiect: “Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429

“Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DLRC (CLLD), aferent Axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1:

Read More

Anunț Public: Restricționarea temporară a circulației pietonale dar și auto, pe zone aferente bd. Unirii, Cosminului și ulterior, bd. Matei Basarab și bd. Chimiei

Primăria Municipiul Slobozia anunță demararea lucrărilor de execuție aferente proiectului de lucrări „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative ”, în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128389, care determină la data prezentului anunț și vor determina în continuare, restricționarea temporară a circulației pietonale dar și auto, pe zone aferente bd. Unirii, Cosminului și ulterior, bd. Matei Basarab și bd. Chimiei

Read More

Informare Proiect: Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki”, Cod SMIS 141230, finanţat prin POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Read More

Anunț Public: Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante” în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396

Primăria Municipiul Slobozia anunță începând cu data de miercuri 11 mai 2022, demararea lucrărilor de execuție aferente proiectului „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante” în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396

Read More