Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: fonduri europene

Informare Proiect: “Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429

“Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DLRC (CLLD), aferent Axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1:

Read More

Anunț Public: Restricționarea temporară a circulației pietonale dar și auto, pe zone aferente bd. Unirii, Cosminului și ulterior, bd. Matei Basarab și bd. Chimiei

Primăria Municipiul Slobozia anunță demararea lucrărilor de execuție aferente proiectului de lucrări „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative ”, în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128389, care determină la data prezentului anunț și vor determina în continuare, restricționarea temporară a circulației pietonale dar și auto, pe zone aferente bd. Unirii, Cosminului și ulterior, bd. Matei Basarab și bd. Chimiei

Read More

Informare Proiect: Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul SLOBOZIA implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki”, Cod SMIS 141230, finanţat prin POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Read More

Anunț Public: Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante” în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396

Primăria Municipiul Slobozia anunță începând cu data de miercuri 11 mai 2022, demararea lucrărilor de execuție aferente proiectului „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante” în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396

Read More

Comunicat de presă: Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile – PROSPER

Luni, 18 mai 2020, MUNICIPIUL SLOBOZIA a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 484/18.05.2020 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 pentru proiectul cu titlul: “Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile – PROSPER” MYSMIS 135154.

Read More