Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 27 August 2020

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 30 iulie 2020.  
2Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 14 august 2020.  
3Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Evanghelist Matei”.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel1,5
4Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a posturilor contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, urmare promovării personalului în funcții, grade și trepte profesionale.Dl.Viceprimar Mușat Gabriel2
5Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel4,5
6Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului Societății Platforma Industrială IMM Slobozia.Dl. Viceprimar Mușat Gabriel2
7Proiect de hotărâre  referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
8Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
9Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolului II Art.1 alin. (1) al Contractului de concesiune nr. 204/10.02.1994.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel2,3
10Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 60,00 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Ialomiței, nr. 3C.Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
11Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a imobilelor în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Slobozia și transmiterea acestui drept către Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3,5
12Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a trei loturi de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Slobozia.Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
13Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de alipire a două terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Slobozia.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
14Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unui teren acordat pentru construire locuință în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
15Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 116/30.07.2020 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului SloboziaDl. Viceprimar Mușat Gabriel3
16Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Slobozia pentru perioada  septembrie 2020 – noiembrie 2020.  Dl. Viceprimar Mușat Gabriel3
17Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. – Adresa nr. 60088 a Consiliului Județean Ialomița. – Adresa nr. 60091 a Consiliului Județean Ialomița.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia luna august 2020.
2Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de proiect pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII CARTIER BORA, STR. MAXIM GORKI” și a contribuției financiare a UAT Municipiul Slobozia în cadrul fișei de proiect pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII CARTIER BORA, STR. MAXIM GORKI”.
3Proiect de hotărâre privind aprobarea listei terenurilor disponibile pentru atribuirea în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003.
4Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Slobozia” domnișoarei Gheorghe Ana Maria Diana.
5Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Slobozia” domnului Ioniță Viorel.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI

Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului a domnului Pericli Nicu.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *