Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027

Consiliul Județean Ialomița a demarat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2021-2027, activitate ce va fi realizată în cadrul proiectului “Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice pentru cetățeni” – SMIS 135954, cod SIPOCA 801, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru prestarea serviciilor de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027, Consiliul Județean Ialomița colaborează cu societatea Civitta Strategy & Consulting.

Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița reprezintă un instrument de planificare care orientează dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunității locale și reprezintă baza strategică pentru fundamentarea investițiilor în Județul Ialomița pentru perioada de programare 2021-2027. Accesarea și finanțarea investițiilor din fonduri nerambursabile europene și naționale pentru perioada de programare 2021-2027 este condiționată de existența documentului strategic ce va fi elaborat.

Scopul nostru este de a contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii Județului Ialomița și de a identifica provocările de dezvoltare relevante și actuale ale Județului. Prin urmare, sprijinul dumneavoastră în acest demers este unul vital pentru obținerea unei strategii corespunzător fundamentate, realiste și implementabile.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a sprijini societatea Civitta Strategy & Consulting, atât prin furnizarea datelor și informațiilor necesare fundamentării analizei situației existente, dacă este cazul, cât și prin implicarea activă în etapele de consultare publică ale proiectului. Persoană de contact din partea echipei de elaborare: Daiana Ghintuială – Telefon: 0747278594, e-mail: daiana.ghintuiala@civitta.com

Având în vedere scopul proiectului, vă rugăm să accesați și să completați chestionarul aflat la adresa: http://ialomita-ta.ro/chestionar-uat

De asemenea, pentru obținerea unui studiu cât mai realist, vă invităm să aceeași și să vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în diseminarea paginii de facebook a proiectului: http://facebook.com/modernizamialomita

Cu deosebită considerație,
Președintele Consiliului Județean
Marian PAVEL

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *