Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparență decizională

Proiect de Hotărâre: Regulament privind vânzarea bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Slobozia

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect:

Proiect de Hotărâre: Regulament privind vânzarea bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Slobozia

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii Proiectului de Hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la Compartiment Relaţii cu Media şi Transparenţă Decizională, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 54, telefon 0243 231 450, interior 176, în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea Proiectului de Hotărâre.

Proiectul de Hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate sunt afişate la Sediul Municipiului Slobozia şi pot fi accesate pe site-ul Primăriei: municipiulslobozia.ro, în secţiunea Informaţii de interes public / Transparenţă Decizională.

Proiect de Hotărâre: Aprobarea Regulamentului de desființare/ridicare a construcțiilor având destinația de “garaje” executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Slobozia

Proiect de Hotărâre: Aprobarea Regulamentului de desființare/ridicare a construcțiilor având destinația de “garaje” executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Slobozia

Read More

Proiect de Hotărâre referitoare la modificarea şi completarea HCL Slobozia nr.84/2008, privind aprobarea unor reglementări şi regulamente privind desfăşurarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată şi completată.

Proiect de Hotărâre referitoare la modificarea şi completarea HCL Slobozia nr.84/2008, privind aprobarea unor reglementări şi regulamente privind desfăşurarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată şi completată.

Read More