Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uncategorized

Servicii de consultanță în implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție de Servicii de consultanță în implementarea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia” și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

Read More

Proiect de Hotărâre: Aprobarea participării Municipiului Slobozia la ,,Programul privind casarea autovehiculelor uzate ,, a depunerii cererii de înscriere și a cheltuielilor în cadrul programului

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărîre referitor la:

  1. Aprobarea participării Municipiului Slobozia la ,,Programul privind casarea autovehiculelor uzate ,, a depunerii cererii de înscriere și a cheltuielilor în cadrul programului .

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia,  la dl. Muraraşu Ilie Cristian, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon  0243 231 450, interior 273 , în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre, însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate este afişat la Sediul Municipiului Slobozia şi poate fi accesat pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro, în secţiunea Informaţii de interes public/ Transparenţă Decizională .

Data afişării : 18.08.2023

DESCARCA PROIECTUL

Anunț de mediu: S.C. SENDA LOGISTIC S.R.L.

S.C. SENDA LOGISTIC SRL, cu sediul in Mun. Slobozia, b-dul. Matei Basarab, bl. MB13, sc. C, parter, jud. Ialomiţa, titular al proiectului „Construire hala industriala pentru dezmembrări auto”, propus a fi amplasat in loc. Slobozia, sos. Brăilei, Parc Industrial IMM, lot. 13, jud. Ialomiţa anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hala industriala pentru dezmembrări auto”, propus a fi realizat in loc. Slobozia, sos. Brăilei, Parc Industrial IMM, lot. 13, jud. Ialomiţa.

Read More