Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fonduri Europene

Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin realizarea unui terminal intermodal de transport public în Municipiului Slobozia.

Perioada de implementare: 27 aprilie 2020 – 31 august 2022
Valoare totală proiect: 4.653.316,07 lei

Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat.

Perioada de implementare: 23 aprilie 2020 – 31 octombrie 2022
Valoare totală proiect: 36.276.862,80 lei

Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basatrab, la zona extinsă de mobilitate urbană

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Slobozia prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului.

Perioada de implementare: 30 aprilie 2020 – 31 iulie 2022
Valoare totală proiect: 10.135.239,76 lei

Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Perioada de implementare: 18.02.2020 – 31.01.2022
Valoare totală proiect: 28.171.340,42 lei

Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilității urbane durabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Perioada de implementare: 19 martie 2020 – 31 august 2022
Valoare totală proiect: 4.051.758,08 lei

Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative în Municipiul Slobozia

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluții de eficientizare și reducere a poluării în Municipul Slobozia.

Perioada de implementare: 23 aprilie 2020 – 31 august 2022
Valoare totală proiect: 13.508.340,12 lei

Registrul Spațiilor Verzi

Creșterea eficienței energetice- Casa Municipală de Cultură-„Nicolae Rotaru”-
Municipiul Slobozia

Creșterea eficienței energetice- Corp C1 Liceul Pedagogic „Matei
Basarab”

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Slobozia.

Perioada de implementare: 11 mai 2020 – 30 iunie 2022
Valoare totală proiect: 7.913.940,37 lei

Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon si promovarea mobilitatii urbane prin realizarea de investitii in infrastructura deplasarilor cu bicicleta si pietonale.

Perioada de implementare: 20 iulie 2020 – 31 iulie 2022
Valoare totală proiect: 8.001.755,43 lei

Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile – PROSPER

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana, elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila și implementare sistem informatic integrat.

Perioada de implementare: MAI 2020 – APRILIE 2022
Valoare totală proiect: 1.882.016,00 lei

Regenerarea spațiului urban zona”Orășelul Copiilor

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mediului urban și reducerea poluării aerului in Municipiul Slobozia prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului.

Perioada de implementare: 23 martie 2020 – 31 octombrie 2022
Valoare totală proiect: 4.540.804, 68 lei

Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia, prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu.

Perioada de implementare: 21 ianuarie 2020 – 29 aprilie 2022
Valoare totală proiect: 2.841.271,72 lei

Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile resedință de județ partenere.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022
Valoare totală proiect: 197,678,206.65 lei

Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă

Investiția are ca scop principal extinderea actualului Centru Multifuncțional și transformarea acestuia în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate, prin construirea unei clădiri noi, independente de cea existentă, amenajarea aleilor și dotarea construcției.

Perioada de implementare: 43 luni – 22 iunie 2020 – 31 decembrie 2023
Valoare totală proiect: 2.385.224,45

“Creșterea eficienței energetice- Internat Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”