Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: achizitii

Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”

Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”

Read More

Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentatiei pentru obtinerea avizelor/acordurilor si a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie:”Extindere Rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Slobozia Nouă”

Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentatiei pentru obtinerea avizelor/acordurilor si a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie:”Extindere  Rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Slobozia Nouă”

Read More

Achiziție publică: Servicii de elaborare D.A.L.I pentru obiectivul de investiție: ”EXTINDERE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de elaborare: Studiu Topografic și Studiu Geotehnic, Expertiza Tehnică a stării tehnice a infrastructurii străzilor, Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor pentru etapa (D.A.L.I), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiție: ”EXTINDERE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”.

Read More

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Bloc 10 și Bloc 12, Strada Răzoare, Municipiul Slobozia

Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții finanțat prin P.N.R.R.: “Creșterea eficienței energetice Bloc 10 și Bloc 12, Strada Răzoare, Municipiul Slobozia”

Read More

Achiziție Publică: Creșterea eficienței energetice Casa Municipală de Cultură “Nicolae Rotaru”

Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic cu verificare AF, Studiu topografic cu viză OCPI și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv devizul general estimativ, la obiectivul de investiții finanțat prin P.N.R.R.: Creșterea eficienței energetice Casa Municipală de Cultură “Nicolae Rotaru”, Municipiul Slobozia

Read More