Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: achizitii

Achiziție publică: Servicii de proiectare, PT, DTAC, POE pentru obiectivul: ”Reabilitarea prin consolidare și creșterea eficienței energetice a imobilului primăriei, UAT Municipiul Slobozia„

U.A.T. Municipiul Slobozia, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitarea prin consolidare și creșterea eficienței energetice a imobilului primăriei, UAT Municipiul Slobozia„

Read More

Achiziție publică: Servicii de dirigenție de santier pentru obiectivul ”Modernizare si realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia

U.A.T. Municipiul Slobozia, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de dirigenție de santier pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții pentru obiectivul de investiții ”Modernizare si realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia”

Read More

Achiziție publică: Servicii de Supervizare lucrari executie, pentru obiectivul:“Extindere și reabilitare străzi în Mun. Slobozia – Slobozia Nouă, modernizare străzi și drumuri de interes local”

U.A.T. Municipiul Slobozia, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Serviciilor de Supervizare lucrari executie, pentru obiectivul de investiții:“EXTINDERE SI REABILITARE STRAZI IN MUNICIPIUL SLOBOZIA – SLOBOZIA NOUA, MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL”

Read More

Achiziție publică: Servicii elaborare PT, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări, a racordării la apă pentru obiectivul “Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia”

Municipiul Slobozia intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Servicii elaborare PT, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări, a racordării la apă pentru obiectivul “Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, jud. Ialomița”

Read More

Achiziție publică: Servicii  poștale și de curierat

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii poștale și de curierat

Read More

Achiziție publică: Servicii de proiectare și inginerie pentru obiectivul ”Modernizare și realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de lucrări având ca obiect: Servicii de proiectare și inginerie, elaborare documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, verificarea tehnică a proiectului tehnic prin verificatori de proiecte atestați, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor si execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia”și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile și lucrările menționate anterior.

Read More

Achiziție publică: Servicii de elaborare a Memoriului de prezentare, întocmit conform Ordin nr.1682/2023 pentru PMUD și SIDU

Servicii de elaborare a Memoriului de prezentare întocmit conform Ordin nr.1682/2023 cu completările și modificările ulterioare pentru:
”Planul de mobilitate urbană durabilă 2021-2027 a Municipiului Slobozia”
”Strategia integrata de dezvoltare urbană a Municipiului Slobozia 2021-2027”

Read More