Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: achizitii

Achiziție publică: Servicii de promovare a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

Read More

Achiziție publică: Servicii de proiectare și execuție lucrări conform ATR, pentru realizarea racordurilor aferente obiectivului ”Racordare la rețeaua electrică la Parc de distracție și agrement Pădurea Peri”

Achiziție publică: Servicii de proiectare și execuție lucrări conform ATR, pentru realizarea racordurilor aferente obiectivului ”Racordare la rețeaua electrică la Parc de distracție și agrement Pădurea Peri”

Read More

Achiziție publică: Servicii de expertiză tehnică și rest de executat pentru obiectivul „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de EXPERTIZĂ TEHNICĂ SI REST DE EXECUTAT pentru obiectivul de investiții „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”

Read More

Achiziție publică: Servicii de informare și promovare pentru obiectivul „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor la Nivelul Municipiului Slobozia”

Servicii de informare și promovare pentru obiectivul de investiții „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor la Nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița”

Read More

Achiziție publică: Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Read More

Achiziție Publică: Servicii de Proiectare – CRIVAE – Parc IMM

”Servicii de proiectare – Proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatorii autorizați), DTAC, DTOE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE ȘI CONDUCTĂ REFULARE CU DESCĂRCARE ÎN CANAL DESECARE (CRIVAE)” – PARC INDUSTRIAL IMM SLOBOZIA;

Read More

Achiziție publică: Servicii de proiectare  – Elaborare PT, DDE, DTAC și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Utilitați locuinte tip ANL George Enescu”

Servicii de proiectare  – Elaborare PT, DDE, DTAC și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție “Utilitați locuinte tip ANL George Enescu”

Read More

Achiziție publică: Servicii de  promovare a proiectului “Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, Cod SMIS 128391

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de  promovare a proiectului Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană, Cod SMIS 128391

Read More