Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: gospodarie comunala

Anunț Public – Autorizare

Sc Zafini Solutions Srl, cu sediul în bdul. Matei Basarab, bl.160, Sc.A, Ap.4, SIobozia, Ialomița, înregistrată la ONRC sub nr. J21/157 /2016 având CUI 35844899 va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității Producție de caroserii pentru autovehicule, conform cod CAEN 2920 ce se desfășoara în Șoseaua Brăilei, parc IMM Slobozia, jud. Ialomița.

Read More

Anunț Public: Obligativitatea înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Read More

Informare – PK ARSENIC S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL PK ARSENIC SRL, Str. Barbu Vacarescu Nr. 201, Etaj 11, Biroul nr. 23, Sector 2, Bucureşti, intenţionează să solicite de la AN “Apele Române” – direcţia apelor Buzău – Ialomiţa , Aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia RETAIL PARK SLOBOZIA: CONSTRUIRE CORP C22 si RESTAURANT TIP DRIVE-IN, REALIZARE PARCARE, AMENAJARE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE ŞANTIER . Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, Romania, nr. cad. 39151

Read More

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR, SPECIALIȘTI ÎN SĂNĂTATE PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR TIP A.N.L.

Primăria municipiului Slobozia vă aduce la cunoștință că termenul limită pentru reactualizarea dosarelor în scopul repartizării unei locuințe pentru specialiștii din sănătate, destinate închirierii, construită din fonduri A.N.L., este data de 29.07.2022.
Reactualizarea dosarelor este necesară pentru întocmirea listei cu ordinea de prioritate valabilă pentru anul 2022 cu ocazia dării în folosință a blocului T6 situat pe str. Viilor nr. 65 A.
Relații suplimentare se pot obține de la Primăria municipiului Slobozia, Serviciul Managementul Serviciilor de Utilități Publice, Biroul Unic nr. 4, telefon 0243231401, interior 127( tasta 8).

Read More