Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urbanism

Anunț de mediu: PARC FOTOVOLTAIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul: ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Slobozia, nr. cadastral 35880, jud. Ialomița, titular UAT Slobozia.

Read More

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

UAT Municipiul Slobozia, din județul Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 și nr. 4 începând cu data de 20.10.2023 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Read More