Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informare Servicii Online

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, municipiul Slobozia informează cetățenii faptul că pot utiliza serviciile noastre online și numeroasele modalități de plată mai simple și rapide în vederea achitării obligațiilor fiscale datorate bugetului local.

Soluții pentru transmiterea documentelor în format electronic:

                             office_ditl@municipiulslobozia.ro

Whatsapp

– telefon nr.0787.544.031, alocat compartimentului Relații cu Publicul;

telefon nr. 0787.547.996, alocat Direcției Finanțe Publice Locale.

Pe aceste numere de telefon persoanele interesate pot transmite documente și/sau pot obtine diverse informații.

Direcția Finanțe Publice Locale pune la dispoziția contribuabililor numeroase modalități de plată în vederea achitării impozitelor și taxelor locale:

Plata online. Cererile se vor descărca accesând https://municipiulslobozia.ro/servicii-online/formulare-online/,în vederea obținerii unei parole de acces, însoțite de o copia actului de identitate respectiv copia certificatului de înmatriculare în cazul persoanei juridice.

       Plata la casieriile situate în sediile Oficiilor Poștei Române din B-dul Unirii, nr.2, zona E14 (O.P. nr.1) si B-dul M.Basarab, Bl.T-Zona Magazin Ialomița (O.P. nr.3).

     Plata prin bancă cu ordin de plată. Se poate face prin banca unde contribuabilul are contul deschis. Persoanele juridice și persoanele fizice pot achita cu ordin de plată folosind urmatoarele informații:

  • Banca: Trezoreria municipiului Slobozia
  • Beneficiar: Primăria municipiului Slobozia
  • CUI: 4365352

  Pentru taxele fără debit (amenzi, taxe judiciare de timbru, taxa liberă trecere, taxele de urbanism, etc.) contribuabilii pot accesa site-ul Ghișeul.ro, plată fără autentificare, cu selectarea localității unde își au domiciliul/sediul persoanele fizice sau juridice.

             Pentru codul de cont corespunzător plății dorite, vă rugăm să accesați Lista conturi IBAN  disponibilă  pe http://www.sloboziail.ro/eveniment/2014/anunturi/conturi-iban.pdf

Vă mulțumim pentru utilizarea versiunii online a serviciilor noastre și vă invităm să folosiți modalitățile de plată mai simple și rapide în vederea achitării obligațiilor fiscale datorate bugetului local.

Director executiv,

ec.Virginia Adam

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *