Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C. SENDA LOGISTIC S.R.L.

S.C. SENDA LOGISTIC SRL, cu sediul in Mun. Slobozia, b-dul. Matei Basarab, bl. MB13, sc. C, parter, jud. Ialomiţa, titular al proiectului „Construire hala industriala pentru dezmembrări auto”, propus a fi amplasat in loc. Slobozia, sos. Brăilei, Parc Industrial IMM, lot. 13, jud. Ialomiţa anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hala industriala pentru dezmembrări auto”, propus a fi realizat in loc. Slobozia, sos. Brăilei, Parc Industrial IMM, lot. 13, jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, din municipiul Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni – joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *