Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț P.U.D. PUD,,EXTINDERE SPATIU COMERCIAL corp 2”- Municipiul Slobozia, B-dul MATEI BASARAB bl. 29, sc. D, ap.1

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada  27.04.2023 – 08.05.2023

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela, adresa: Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat către Primăria municipiului Slobozia în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la elaborarea planului:

  • elaborare propuneri de reglementare;
  • obţinere aviz tehnic;

aprobare P.U.D. prin Hotărâre de Consiliu Local.

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, B-dul MATEI BASARAB bl. 29, sc. D, ap.1 , care poate reglementa urbanistic zona, în sensul rezolvarii problemelor functionale, tehnice si estetice din zona prin propunerea unor amenajari specifice realizarii unui spațiu comercial cu regim de înalțime parter, amplasat pe un teren situat in intravilanul localitatii Slobozia, identificat prin Cartea funciară nr.30244-C1-U37 și nr. cadastral 104/4; 1/2.

Zona studiată și reglementată prin P.U.D. are suprafaţa de 24,75 mp, din care suprafața de teren de 24.75 mp reprezintă suprafața propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru viitoarea cafenea. Din această suprafață 4,15 mp reprezintă suprafața destinată extinderii.

Se propune prin acest studiu amenajarea unei cafenele cu regim de înălțime parter.

Zona studiată se află în intravilan, în partea centrală a localității: str. B-dul MATEI BASARAB bl. 29, sc. D, ap.1, având categoria de folosința curți construcții cf. actelor cadastrale.

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, imobilul are acces la aleea carosabilă și pietonală (identificată drept alee acces în Planul de amplasament) care comunică cu reţeaua stradală a localității (B-dul Matei Basarab ).

Teritoriul considerat are pe latura de vest o alee de circulatie asfaltata care face legatura cu B-dul Matei Basarab.

Se urmareste punerea in valoare a zonei înconjuratoare și încadrarea propunerilor făcute fără să agreseze mediul înconjurator.

Construcția va fi racordată la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare existente în zonă.

Lucrarile de investii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului, construcția fiind amplasată într-un areal de locuințe deja dezvoltat în ultimii ani.

Politica care gestionează dezvoltarea este axată pe respectarea principiilor de dezvoltare economică europeană, manifestând o mare grijă pentru protejarea mediului înconjurător, în strânsă legătură cu administrația publică locală.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.D. “ EXTINDERE SPATIUL COMERCIAL corp 2”: – P.O.T. maxim: 100% ; -C.U.T. Maxim 1,0; – Regim de înălţime maxim: P;

            În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 27.04.2023- 08.05.2023 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8.00 – 12.00; Vineri: 8.00 – 12.00). Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *