Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, CARTIER BORA

UAT Slobozia titular al proiectului „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, CARTIER BORA”, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, CARTIER BORA”, propus a fi amplasat in Mun Slobozia, cartier Bora, jud Ialomița

         Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului  Ialomița, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *