Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legea nr. 123 din 15 mai 2023 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Primăria Municipiului Slobozia aduce în atenția cetățenilor faptul că art. 27, alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost modificat prin Legea nr. 123 din 15 mai 2023 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel:

Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

  1. dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
  2. pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”.

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 123 din 2023 – “În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul.” persoanele îndreptățite pot depune cererea însoțită de toate actele prevăzute de articolul menționat mai sus, din care să rezulte că, în fapt solicitantul deține terenul (terenul nu a fost preluat, sub nicio formă, de către stat sau de către C.A.P.) și nu are titlu de proprietate emis conform legilor fondului funciar, la sediul din municipiul Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, termenul limită fiind de 18 NOIEMBRIE 2023.

2 Comments

  • Buna ziua, am un pământ cu vie pe el 1200m2 și nu am acte pe ea. Pot face cerere pt el? Beneficiez de legea 123 / 2023?
    Multumesc

  • Buna ziua , bunica nevestei detine doua terenuri care nu sunt intabulate si nici trecute in registrul agricol nici la impozit. As vrea sa stiu cum sa procedez pentru intrarea lui in legalitate precizezez are 6 frati toti decedati iar urmasii sunt imprastiati

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *