Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț PUZ: CONSTRUIRE SALĂ FITNESS ȘI LOCUINȚĂ P+1E

Anunţ public etapa pregătitoare (1) Consiliul Local al municipiului SLOBOZIA Judeţul IALOMIŢA

Data anunţului: 11.06.2024

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada  11.06.2024 – 21.06.2024

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela,
adresa: Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.
Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat către Primăria municipiului Slobozia în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la elaborarea planului:
elaborare propuneri de reglementare;
obţinere aviz tehnic;
 aprobare P.U.Z. prin Hotărâre de Consiliu Local.

  ANUNŢ DE INTENŢIE privind elaborarea P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE SALĂ FITNESS ȘI LOCUINȚĂ P+1E”   Municipiul Slobozia, strada Gheorghe Doja, nr. 1A

Municipiul Slobozia anunţă (în cadrul procedurii de promovare a documentațiilor de urbanism) intenţia S.C. LIFE-GYM S.R.L. de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Gheorghe Doja, nr. 1A, care poate reglementa urbanistic zona  astfel încât să se poată construi o clădire care sa gazduiască funcțiunea de locuire și servicii, parcaje supraterane, circulații pietonale și spații verzi pe terenul în suprafață de 526mp(conform măsurători), identificat prin cartea funciară nr.38424 și nr. cadastral 38424.

Zona studiată și reglementată prin P.U.Z. are suprafaţa de 526 mp, din care suprafața de teren de 526mp reprezintă parcela propusă spre organizare, pentru a servi ca amplasament pentru locuința parter + etaj și sală de fitness. Din această suprafață, 250,90 mp reprezintă suprafața destinată construirii, aceasta fiind suprafața edificabilă pe parcelă.

Se propune prin acest studiu construirea unei locuințe parter + etaj și sală de fitness, parcaje supraterane, circulații pietonale și spații verzi.

Suprafaţa edificabilă totală, reglementată prin P.U.Z. va fi de 526mp.Zona studiată se află în intravilan, în proximitatea zonei centrale a localității: str. Gheorghe Doja, nr.1A, având categoria de folosința curți construcții cf. actelor cadastrale. În arealul de interes se află zone de locuințe individuale, comerț, servicii diverse, parcaje, garaje.

Accesul se asigură din strada Gheorghe Doja care face legătura cu strada Eternității.

Parcarea autovehiculelor atrase ocazional de funcțiunea urbanistică dezvoltată pe amplasamentul reglementat se asigură în interiorul parcelei pe care se va meterializa inițiativa investițională. Vor fi prevăzute  6 locuri de parcare la nivelul solului în incintă. Proiectul urbanistic inițiat va utiliza cele două străzi, astfel ca fluența circulației pe acestea să fie cât mai puțin afectată, iar volumul de trafic să se poată menține în limitele actuale.Construcția va fi racordată la toate tipurile de rețele tehnico-edilitare.

Lucrarile de investii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.Z. “ Construire Sală Fitness și Locuință P+1E”: – P.O.T. maxim: 50% ; -C.U.T. Maxim 1,30; – Regim de înălţime maxim: P+1;

În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 11.06.2024- 21.06.2024 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z.“Construire Sală Fitness și Locuință P+1E” la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8.00 – 12.00; Vineri: 8.00 – 12.00).

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *