Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: puz

Anunț privind elaborarea P.U.Z. – ,,LOCUINȚĂ PARTER”

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița, strada Libertății, nr.9 care poate reglementa urbanistic zona, în sensul modificării suprafeței terenului construibil din 1000mp în 457mp, astfel încât obiectivul de investiție “Locuință Parter” să se poată edifica pe terenul în suprafață de 457 mp, identificat prin Cartea funciară nr.40122 și nr. cadastral 40122.

Read More