Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț PUZ: Centura Ocolitoare Zona de Nord

Consiliul Local al   municipiului SLOBOZIAJudeţul IALOMIŢA

Data anunţului: 20.06.2024 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Argumentare:

,,P.U.Z. –CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA SI MODERNIZARE DRUM DC 53 SLOBOZIA-SLOBOZIA NOUA”

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 20.06.2024 – 01.07.2024
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, d-na Drăghici Mirela, adresa: Primăria municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, tel. 0243231401.
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.
Răspunsul la observaţiile primite va fi comunicat către Primăria municipiului Slobozia în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observaţiilor.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la elaborarea planului:
 elaborare propuneri de reglementare;
 obţinere aviz tehnic;
 aprobare P.U.Z. prin Hotărâre de Consiliu Local.

Municipiul Slobozia anunţă intenţia de elaborare a unui plan urbanistic zonal  pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, județul Ialomița,  intre DN 2C Soseaua Amara – DC 53 – DN 21 se continua pana in apropiere de DN 2A. , în partea nordică a localității,  care poate reglementa urbanistic zona,  astfel încât  să se poată edifica o centură ocolitoare în partea de nord orașului.

Suprafata care face obiectul PUZ ( 373531,9 mp)  are categoria de folosinta preponderent arabila dar si curți-construcții(drumuri si canale) iar pe suprafata terenului nu este nici o constructie. In urma exproprierilor pentru cauza de utilitate publica terenul va fi  trecut în domeniul public al Mun. Slobozia, iar circulatia dezvoltata va fi de tip centura/strada categoria 1 aflata in proprietate publica de interes local.

Se propune prin acest studiu stabilirea obiectivelor, prioritatilor, actiunilor de urbanism necesare a fi aplicate in organizarea si utilizarea terenurilor, in acord cu optiunile populatiei, in vederea realizarii unei zone de transporturi rutiere si servicii anexe.

 Traseul propus in vederea realizarii centurii ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia, si are ca punct de start km 79+540 al DN2C, iar ca punct de final, pozitia kilometrica 87+680 a DN 21 (E584).

Lungimea traseului este de 4204m, va ocoli municipiul Slobozia prin partea de Nord.

Traseul in plan, este realizat in conformitate cu normativul pentru lucrari de drum – STAS 863/85, viteza de proiectare fiind de 90 km/h.

La km 2+380, traseul in plan intersecteaza drumul comunal DC 5. Intersectia este realizata sub foma de giratie intrucata volumul de trafic de pe drumul comunal DC53 impune acest tip de intersectie.

Traseul variantei de ocolire se termina tot cu o intersectie giratorie, la km 87+680 pe DN 21 (E584). Aceasta este amenajata cu un viraj direct de dreapta dinspre Slobozia Noua.

Mentionam faptul ca giratiile au razele interioare de 11.00m, latimea caii inelare de 7.00m, iar accesele de intrare si iesire din giratii fiind realizate in conformitate cu „Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice – AND 600/2010”.

Lucrarile de investii preconizate nu vor aduce nici un prejudiciu din punct de vedere al protecției mediului.Se recomanda realizarea de spatii verzi cu rol ambiental și de protecție de cca 30% din suprafața totala a parcelei care face obiectul PUZ prin înierbarea teraselor și a platformelor, acolo unde este posibil restul de suprafata se va amenaja cu perdele de protectie si alte amenajari specifice acestui tip de functiune.

 Se amplasează rigole si santuri pentru colectarea si dirijarea apei pluviale și se propune racordarea la rețeaua de canalizare pluviala.

 Se propun schimbări ale regimului juridic asupra terenurilor, in sensul trecerii unor suprafețe de teren din domeniu privat persoana juridica in domeniu public de interes local prin exproprieri pentru cauza de utilitate publica conform H.C.L. Nr.118 din 25.04.2024 și Anexei nr.1 aferente.

Indicatori de urbanism în cadrul P.U.Z. ,,CENTURA OCOLITOARE DIN ZONA DE NORD PENTRU MUNICIPIUL SLOBOZIA SI MODERNIZARE DRUM DC 53 SLOBOZIA-SLOBOZIA NOUA”: – P.O.T. maxim: 50%; -C.U.T. Maxim 1; – Regim de înălţime maxim: P+2;

            În temeiul art. 38 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 45/31.03.2011, în perioada 20.06.2024- 01.07.2024 publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris, privind documentele complete ale propunerilor P.U.Z. la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Relaţii cu publicul, în  intervalul orar destinat preluării documentelor (Luni – Joi: 8.00 – 12.00; Vineri: 8.00 – 12.00). Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Drăghici Mirela, consilier în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, etaj II, camera 28, telefon 0243/231401- int. 226.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *