Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: Badea Gheorghe / Badea Stefania

Badea Gheorghe lulian si Badea Stefania Valentina, titulari ai proiectului ,, construire hala metalica pentru depozitare- magazie”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : ,,construire hala metalica pentru depozitare- magazie” propus a fi arnplasat in loc.Slobozia, str. Plevenei, nr.57A, jud.lalomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM lalomita.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *