Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: SC MOBILA SA

SC MOBILA SA„ titular al proiectului “Construire hala producţie”, propus a se realiza mun.Slobozia, Şoseaua Brăilei, nr.5, jud.Ialomita” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hala producţie”

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.l, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare intermen de 10 zile de la data publicării anunţului pp pagina de internet a APM Ialomiţa

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *