Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării unor trasee rutiere, in sens unic, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare și informare pe anumite străzi din Municipiul Slobozia

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării unor trasee rutiere, in sens unic, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare și informare pe anumite străzi din Municipiul Slobozia

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii Proiectului de Hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la Compartiment Relaţii cu Media şi Transparenţă Decizională, responsabil
pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 54, telefon 0243 231 450, interior 176, în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea Proiectului de Hotărâre.

Proiectul de Hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de specialitate sunt afişate la Sediul Municipiului Slobozia şi pot fi accesate pe site-ul Primăriei: municipiulslobozia.ro, în secţiunea Informaţii de interes public / Transparenţă Decizională.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *