Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: UAT Municipiul Slobozia

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA titular al proiectului „CONSTRUCTIE COMPLEX SOCIAL BORA – reabilitare drumuri de acces pe strazile MAXIM GORKI, STINJENEI SI BUREBISTA (De 752)”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUCTIE COMPLEX SOCIAL BORA – reabilitare drumuri de acces pe strazile MAXIM GORKI, STINJENEI SI BUREBISTA (De 752)” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Slobozia, strazile Maxim Gorki, Stinjenei si Burebista,  jud. Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *