Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aviz Mediu: S.C. URBAN S.A.

Primăria Municipiului Slobozia, titular al proiectului „Retehnologizare treapta aerare Staţie Epurare Slobozia-înlocuire soluţie aerare treapta biologică”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către A.P.M. Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „Retehnologizare treapta aerare Staţie Epurare Slobozia-înlocuire soluţie aerare treapta biologică”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.l, în zilele de luni-joi 08:00-14:00, la următoarea adresă de internet: ww-apmil.ajipmjm şi sediul Primăriei Slobozia, jud.Ialomiţa.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de inernet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *