Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: Real Test

S.C. REAL TEST S.R.L, titular al proiectului „CONSTRUIRE COMPLEX AUTO REAL TEST: ATELIER MECANIC I ŞI III”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediul, pentru proiectul „Construire complex auto Real Test: atelier mecanic I ŞI III”, propus a se realize in municipiul Slobozia, sos Brăilei, nr. 7, jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, mun. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro. si la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nr. l,jud Ialomiţa.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *