Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C KAUFLAND ROMANIA SCS

SC KAUFLAND ROMANIA SCS titular al proiectului ” Construire put forat in incinta KAUFLAND SLOBOZIA 6700″, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ” Construire put forat in incinta KAUFLAND SLOBOZIA 6700″ propus a fi amplasat in municipiul Slobozia , Sos Bucuresti-Constanta nr. 3F, identificat cu CF 37433 si nr. Cadastral 37433, Jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, Loc. Slobozia , str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni pana joi 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

Descarcă anunțul

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *