Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia

UAT Slobozia titular al proiectului „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „CONSTRUIREA DE CENTRE DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”, propus a fi amplasat in Mun. Slobozia, zona CAP Slobozia Nouă, lot 22, jud Ialomița.

         Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, la următoarea adresă de internet : www.apmil.anpm.ro

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *