Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.

S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A., titular al proiectului „Închiderea Celulei 1 Depozitului de deşeuri periculoase”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Închiderea Celulei 1 Depozitului de deşeuri periculoase”, propus a fi realizat în Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, jud. Ialomiţa.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.l, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *