Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu – S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.

APM Ialomiţa cu sediul in strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomiţa si SC VIVANI SALUBRITATE SA cu sediul in mun. Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, jud. Ialomiţa anunţa publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publica privind actualizarea Autorizaţiei Integrate de mediu nr. AIM nr.1/08.05.2017 actualizata la 15.06.2018 deţinuta pentru activitatea conform Anexa nr. I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
5.3 a) – Eliminarea deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 50 t/zi, implicând, cu excepţia activitatilor care intra sub incidenţa prevederilor Anexei nr.l la HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare, desfasurarea uneia sau mai multor dintre următoarele activitati:
– tratarea biologică; – pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare
5.4. – Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte, desfasurata la punct de lucru din municipiul Slobozia, Tarlau 327/4, Parcela 11 si comuna Perieti, Tarlaua 180/6, Parcela 20 si Parcela 21, jud. Ialomiţa – Depozitul zonal conform pentru deşeuri nepericuloase Slobozia
Şedinţa de dezbatere publica va avea loc in data de 20.05.2024, ora 12:00, la sediul Hotel Centrai, B-dul Cosminului 2-4, 920045 Slobozia, Ialomiţa, Romania.
Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Ialomiţa din loc. Slobozia, str. M. Viteazul nr.l, jud.Ialomiţa, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 telefon: 0243/232971, fax: 0243-215949, e-mail: ofiice@apmil.anpm.ro.
Nu se primesc contestaţii anonime.
Data pana Ia care se primesc contestaţiile justificate ale publicului este de 20.05.2024, data dezbaterii publice.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *