Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.

APM Ialomiţa cu sediul in strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomiţa si SC VIVAN 1 SALUBRITATE SA cu sediul in mun. Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, jud. Ialomiţa anunţa publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publica privind actualizarea Autorizaţiei Integrate de mediu nr. AIM nr. 4/20.04.2018 actualizata la 19.07.2022, deţinuta pentru activitatile conform Anexa nr. I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre urimătoarele activităţi:
a)tratare biologica;
b)tratare fizico-chimică;
c)omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;
d)reambalare anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;
e)reciclarea/valorificarea materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici;
h)valorificarea componentelor utilizate pentru reducerea poluării;
i)valorificarea componentelor din catalizatori;
k) acumularea la suprafaţă.
5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărărea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte, desfasurata la punct de lucru din municipiul Slobozia, Tarla 327/4, Parcela 11, jud. Ialomiţa – Depozitul zonal conform pentru deşeuri periculoase Slobozia
Şedinţa de dezbatere publica va avea loc in data de 20.05.2024, ora 11:00, la sediul Hotel Central, B-dul Cosminului 2-4, 920045 Slobozia, Ialomiţa, Romanía.
Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Ialomiţa din loc. Slobozia, str. M. Viteazul nr.l, jud.Ialomiţa, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 telefon: 0243/232971, fax: 0243-215949, e-mail: office@apmilanpm.ro.
Nu se primesc contestaţii anonime.
Data pana la care se primesc contestaţiile justifícate ale publicului este de 20.05.2024, data dezbaterii publice.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *