Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: SC PANDORA PROD SRL

S.C. PANDORA PROD SRL titular al proiectului:,, CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, str Calugareni, nr 2A4, jud lalomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, loc Slobozia ,Str M. Viteazu, nr 1 in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet :www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM lalomita

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *