Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: UAT Municipiul Slobozia – Elaborare D.A.L.I. modernizare Stadionul 1MAi Slobozia

Urmare parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, APM Ialomiţa in calitate de autoritate competenta decide, in baza consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.04.2024.

-decizia etapei de incadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului conform procedurii aprobata prin Legea 292/20018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului:

Va transmitem anexat anunţul privind decizia etapei de incadrare pentru informarea publicului, prin publicare in presa naţionala si prin afişarea acestuia la sediul propriu, pe pagina proprie de internet, precum si la sediul autoritarii administrative publice locale pe raza caruia este propusa implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile art. 11 alin(4) din Anexa 5 la Legea 292/2018 mai sus menţionata, cu următorul conţinut:

Anunţ public privind emiterea de

Deciziei etapei de incadrare

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, prin CLUB SPORTIV MUNICIPAL UNIREA SLOBOZIA titular al proiectului „Elaborare D.A.L.I. modernizare stadionul 1 Mai Slobozia” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare D.A.L.I. modernizare stadionul 1 Mai Slobozia,” propus a fi realizat in municipiul Slobozia, Aleea Stadionului, nr.5, jud. Ialomiţa

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *