Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 30 MARTIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 30.03.2023, orele 1600

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 februarie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 martie 2023.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 22 martie 2023.
4Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna martie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T2, scara B, etaj 3, apartament 16, către doamna Ene Larisa-Alexandra și domnul Ene Laurențiu.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
6Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 10, bloc 16, scara A, etaj 2, apartament 11, către doamna Grigore Elena și domnul Grigore Ștefan-Flavius.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
7Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseua Nordului, bloc T2, scara B, etaj 1, apartament 7, către doamna Onea Eugenia.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
8Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  84,37 mp, situat în Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, zona bloc R1-Lot 1, nr. Cadastral 2665/1, către SC ELMACRIS GOODS SRL, care îl deține în prezent în concesiune.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
9Proiect de hotărâre privind administrarea sectoarelor de drumuri naționale DN 2A km 61+835 – km 79+490 și DN 2C km 79+400 – km 81+897 de către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia3, 4
10Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit Liceului Tehnologic „Înălțarea Domnului” pentru imobilul în care a funcționat Grădinița cu Program Normal „Lumea Copiilor”.Primarul Municipiului Slobozia3, 5
11Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului înscris în Cartea funciară a UAT Municipiul Slobozia nr. 40212 din grădiniță cu program normal în centru de educație non-formală.Primarul Municipiului Slobozia5
12Proiect de hotărâre  referitoare la abrogarea HCL Slobozia nr. 270/28.07.2022 privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 2, apartament 10, către doamna Apostu Alina-Monica și domnul Apostu George-Cristian.Primarul Municipiului Slobozia2
13Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Slobozia pentru anul 2022”.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
14Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind instituirea unei Scheme de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane juridice.
  2. Proiect de hotărâre referitor  la modificarea HCL nr. 257/30.06.2022  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *